Tertúlia d'Història

Tot Història Associació Cultural

52 Llibres Llegits

nosotros2

52 LLIBRES LLEGITS.

De 7 de març de 2008 a abril de 2014

– Abadal i de Vinyals,Ramon. (1972). Pere el cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya Edicions 62.

– Albaladejo, J., & Zambrana, J. (2005). Inicis d’un sindicalista llibertari :Joan Peiró a Badalona, 1905-1920. Badalona: Edicions fet a mà.

– Albareda, J. (2000). La guerra de successió i l’onze de setembre.Barcelona: Empúries

– Albertí, J. (2007). El silenci de les campanes: de l’anticlericalisme del segle XIX a la persecució religiosa durant la guerra civil a Catalunya. Barcelona: Proa.

– Arendt, Hannah.(2006). Eichmann en Jerusalén. Un estudio acerca de la banalidad del mal. Barcelona: Debolsillo

– Arranz, M. (2001). La Menestralia de Barcelona al segle XVIII. Els gremis de la construcció. Barcelona: Proa.

– Balcells, A. (2009). El pistolerisme :Barcelona (1917-1923). Barcelona: Pòrtic.

– Barry J Kemp. (1996). El Antiguo Egipto: Anatomía de una Civilización. Barcelona: Crítica.

– Batlle, C., & Vinyoles, T. (2002). Mirada a la Barcelona medieval des de les finestres gòtiques. Barcelona: Dalmau.

– Benet, J. (1964). Maragall davant la setmana tràgica (2a ed.). Barcelona: Edicions 62.

– Bloch, M. (2006). La extraña derrota: Testimonio escrito en 1940. Barcelona: Crítica.

– Bloom, Philip. (2010). Años de vértigo. Cultura y cambio en Occidente, 1900-1914. Barcelona: Anagrama

– Blom, P. (2010). Encyclopédie :El triunfo de la razón en tiempos irracionales. Barcelona: Anagrama.

– Burke, P. (2002). El Renacimiento Europeo. Barcelona. Crítica

– Canal, J. (2006). El carlismo: Dos siglos de contrarrevolución en España. Madrid: Alianza editorial.

– Canals Elías-Brusi, M. (2010). La casa Brusi y el diario de Barcelona :1775-1957. Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

– Candel, F. (2008). Els altres catalans.Barcelona: Edicions 62.

– Casacuberta, M i Gustà, M (ed.).(2008). Narratives urbanes. La construcció literària de Barcelona. Barcelona: Fundació Tàpies.

–  Casanova, J. (2011). Europa contra Europa, 1914-1945. Barcelona: Crítica.

– Casassas, J., Colomines, A., González, E i Santolaria, F. (2006) Els fets del Cu-Cut!, cent anys després. Barcelona: Centre d’Història Contemporània de Catalunya.

– Cingolani, S. (2007). Jaume I. Història i mite d’un rei. Barcelona: Edicions 62.

– Cingolani, S. (2010). Pere el gran:Vida, actes i paraula. Barcelona: Base.

 – Dahlheim, W. (2008). En la cuna de Europa :Libertad urbana en la antigua Roma. Madrid: Siglo XXI.

-De Riquer , B (2007). Francesc Cambó :Entre la monarquia i la república (1930- 1932) : (com les memòries s’acomoden a les circumstàncies polítiques). Barcelona: Base.

– Fernández-Armesto, F.(2006). Barcelona :Mil años de historia. Barcelona: Península.

– Fontana, Lopez Crespi, Muniesa, VV.AA. (2006). De l’esperança al desencís :La transició als països catalans. Lleida: El Jonc.

– Fontana, J. (2005). La construcció de la identitat :Reflexions sobre el passat i sobre el present. Barcelona: Base.

– Fox Lane, Robert. (2007). El Mundo Clásico. La epopeya de Grecia y Roma. Barcelona: Crítica.

– Fuster, J. (1964). Nosaltres, els valencians. Barcelona: Edicions 62.

– Galbraith, J. K. (2007). El crash de 29. Barcelona: Ariel.

– Garcia i Espuche, A. (2010). Barcelona 1700. Barcelona: Empúries.

– Grau, R (Ed.) (2009).  Cerdà i els altres : la modernitat a Barcelona, 1854-1874 Barcelona : AHCB.

– Ginzburg, C. (2013 ).El formatge i els cucs. El cosmos d´un moliner del segle XVI. València: Universitat de València

– Guilaine, J., & Zammit, J. (2002). El camino de la guerra :La violencia en la prehistoria. Barcelona: Ariel.

– Haffner, Sebastian. (2005). Historia de un alemán: memorias 1914-1933. Barcelona: Destino.

– Haffner, S.(2004). Observacions sobre hitler. Barcelona: Edicions de 1984.

– Hobsbawm, E. J., & Ranger, T. O. (2002). La invención de la tradición. Barcelona: Crítica.

– Judt, T. (2012). El mon no s’en surt. Barcelona: La Magrana

– Maalouf, Amin. (2000). Les croades vistes pels àrabs. Barcelona: 1984

-Marks, R. (2007). Los orígenes del mundo moderno: Una nueva visión. Barcelona: Crítica.

– McPhee, P. (2007). La Revolución francesa, 1789-1799 :Una nueva historia. Barcelona: Crítica.

Nash, Mary. (1999). Rojas: las mujeres republicanas en la guerra

– Orwell, G. (2003). Homenatge a Catalunya. Barcelona: Destino.

– Oyón, J. L., Gallardo, J. J., & Grupo de Historia José Berruezo. (2004). El cinturón rojinegro : Radicalismo cenetista y obrerismo en la periferia de Barcelona (1918-1939). Barcelona: Carena : Grupo de Historia José Berruezo.

– Parker, G. (1996). Felipe II.Barcelona: Altaya

– Payne, S. G. (2001). El fascismo.Madrid: Alianza Editorial.

– Roig, Montserrat. (1996). Digues que m’estimes encara que sigui mentida: sobre el plaer solitari d’escriure i el vici compartit de llegir. Barcelona: Edicions 62.

– Santacana, Carles. (coord.). (2013). Entre el malson i l’oblit. L’impacte del franquisme en la cultura a Catalunya i les Balears (1939-1960). València: Afers.

Strachan, H. (2004). La Primera Guerra Mundial. Barcelona: Crítica.

– Tyerman, C (2005). Las cruzadas: Realidad y mito. Barcelona: Crítica.

– VV.AA. (2009). Els Fets de La Setmana Tràgica (1909) .Barcelona: Centre d

– Zweig, S. (2007). Fouché: El genio tenebroso. Barcelona: Juventud.

Anuncis
%d bloggers like this: